Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (772 - 13/6/2018) Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Οικονομικών -Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα: Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (772 - 13/6/2018) Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Οικονομικών -Διοικητικών Υπηρεσιών
Ημ/νια: 09/11/2018 07:56:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 614ΧΩΛΚ-Ζ0Ο


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ https://ift.tt/2SXGrZR
via IFTTT

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.