Ο Δήμος Λαμιέων αγόρασε νέους κάδους απορριμάτων


Εγκρίθηκε η δαπάνη από το Δήμο Λαμιέων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΩΝ ύψους € ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ EURO και ΕΞΗΝΤΑ Λεπτά ( 19.796,60 ).

Δείτε περισσότερα εδώ
Από το Blogger.