Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαμιέων την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου - Δείτε τα θέματα


Η δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαμιέων θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 19 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 1:30 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο : ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ, ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΫΓΕΤΟΥ

Θέμα 2ο : ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ (ΛΕΩΝΙΔΟΥ 13-ΛΑΜΙΑ)

Θέμα 3ο : ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΕΝΩΘΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ (Δ.Κ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ -ΔΗΜΟΥ
ΛΑΜΙΕΩΝ)

Θέμα 4ο : ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΕΝΩΘΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ

Θέμα 5ο : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Η ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (Τ.Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ) - ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.