23.962,49 ευρώ θα στοιχίσουν στο Δήμο Λαμιέων οι εργασίες τεχνικής υποστήριξης για τα λεωφορεία χωρίς οδηγό (FABULOS)


Εγκρίνουμε από το Δήμο Λαμιέων η υπηρεσίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ FABULOS», ποσού 19.324,59 ευρώ (χωρίς το Φ.Π.Α.), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Η ανάθεση αφορά στην παροχή υπηρεσιών για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου Λαμιέων στην υλοποίηση του εγκεκριμένου έργου FABULOS που χρηματοδοτείται απευθείας από την ΕΕ (Horizon 2020) και απαιτεί εξειδικευμένη τεχνογνωσία.

Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι 23.962,49 ευρώ (με το Φ.Π.Α.) και η πληρωμή της θα γίνεται με την έκδοση εντάλματος πληρωμής μετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου και με την παράδοση κάθε παραδοτέου.

Περισσότερα δείτε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.