5.500,00 ευρώ θα στοιχίσει στο Δήμο Λαμιέων η εκδήλωση «Διάσηµα Ζευγάρια του 20ου αιώνα»


Ο ∆ήµος Λαµιέων, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το Πνευµατικό Κέντρο Ρουµελιωτών – Παράρτηµα Φθιώτιδας διοργανώνουν µία εκδήλωση αφιέρωµα σε θρυλικά ζευγάρια στο χώρο της τέχνης, της επιστήµης και όχι µόνο, µε τίτλο «∆ιάσηµα Ζευγάρια του 20ου αιώνα».

Η εκδήλωση θα ̟πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαρτίου 2019 και ώρα 19:00 στο ∆ηµοτικό Θέατρο Λαµίας και θα συµµετέχουν: το ∆ηµοτικό Ωδείο και το Λύκειο Ελληνίδων Λαµίας, η θεατρική οµάδα των Αποστόλη Ρούσκα, Σοφίας Αλαφοδήµου και Νέστορα Τσιάτσιου, καθώς και το χορευτικό ζευγάρι των SWINGCATS. Στόχος της ̟ολιτιστικής εκδήλωσης είναι η ανάδειξη της τέχνης και της επιστήµης µέσα από την ιστορία διάσηµων ζευγαριών του αιώνα µας.

Το αναµενόµενο κόστος της εκδήλωσης υπολογίζεται στα 5.500,00 € και θα επιβαρύνει τον Κ.Α. 15.6471.0027 «Πολιτιστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία µε συλλόγους-ενώσεις-οµίλους» έτους 2018 και αφορά µεταξύ άλλων:

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ - ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ

1 ∆απάνες εκτυπώσεων 1.500,00 ευρώ
2 Υπηρεσίες µουσικής-ήχου 2.000,00 ευρώ
3 ∆απάνες βιντεοσκόπησης φωτογράφησης 1000,00 ευρώ
4 ∆απάνες διαµονής - διατροφής 500,00 ευρώ
4 ∆ιάφορες δαπάνες 500,00 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ: 5.500,00 ευρώ

Περισσότερα δείτε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.