16.196,49 ευρώ στοίχισαν οι δαπάνες του Δήμου Λαμιέων για τη διαφημιστική προβολή των Καρναβαλικών Εκδηλώσεων


Οι δαπάνες του Δήμου Λαμιέων για τη διαφημιστική προβολή των Καρναβαλικών Εκδηλώσεων 

999,44 ευρώ https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%95%CE%A1%CE%9C%CE%A9%CE%9B%CE%9A-%CE%9C%CE%9F4?inline=true 

400,00 ευρώ 
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%919%CE%91%CE%A9%CE%9B%CE%9A-05%CE%94?inline=true 

2.000,00 ευρώ 
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A6%CE%A05%CE%A9%CE%9B%CE%9A-%CE%A6%CE%9F%CE%91?inline=true 

1.697,05 ευρώ https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A7%CE%A8%CE%99%CE%A9%CE%9B%CE%9A-9%CE%959?inline=true 

600,00 ευρώ 
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A1%CE%A0%CE%94%CE%A9%CE%9B%CE%9A-1%CE%9C%CE%9B?inline=true 

1.600,00 ευρώ 
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%996%CE%A7%CE%A9%CE%9B%CE%9A-%CE%9C3%CE%93?inline=true 

600,00 ευρώ 
https://diavgeia.gov.gr/doc/941%CE%9D%CE%A9%CE%9B%CE%9A-%CE%99%CE%A77?inline=true 

1.000,00 ευρώ 
https://diavgeia.gov.gr/doc/9914%CE%A9%CE%9B%CE%9A-%CE%9A%CE%A1%CE%A6?inline=true 

1.000,00 ευρώ https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A46%CE%A9%CE%A9%CE%9B%CE%9A-00%CE%9B?inline=true 

800,00 ευρώ 
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A791%CE%A9%CE%9B%CE%9A-%CE%A721?inline=true 

800,00 ευρώ 
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A4%CE%933%CE%A9%CE%9B%CE%9A-%CE%A4%CE%9A7?inline=true 

600,00 ευρώ 
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9B%CE%96%CE%A3%CE%A9%CE%9B%CE%9A-%CE%A3%CE%A1%CE%A7?inline=true 

600,00 ευρώ https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A7%CE%91%CE%98%CE%A9%CE%9B%CE%9A-%CE%94%CE%9C%CE%A1?inline=true 

1.500,00 ευρώ https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A0%CE%A4%CE%A7%CE%A9%CE%9B%CE%9A-34%CE%99?inline=true 

600,00 ευρώ 
https://diavgeia.gov.gr/doc/90%CE%99%CE%A1%CE%A9%CE%9B%CE%9A-%CE%9E%CE%9A%CE%92?inline=true 

600,00 ευρώ 
https://diavgeia.gov.gr/doc/92%CE%9B%CE%97%CE%A9%CE%9B%CE%9A-%CE%9C6%CE%93?inline=true 

800,00 ευρώ 
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A6%CE%A9%CE%95%CE%A9%CE%9B%CE%9A-%CE%9B7%CE%9E?inline=true


Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.