Θα γίνουν εργασίες στο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στη Λαμία


Από τη Διεύθυνση Υποδομών & Τεχνικών Έργων ανακοινώνεται ότι, μετά από σχετική αίτηση παρόχου δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, πρόκειται να εκτελεσθούν εργασίες Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών,  ήτοι κατασκευή μικροτάφρου συνολικού μήκους 2.587,00μ.  διαστάσεων  πλάτους  0,08μ και βάθους   0,45μ  στα οδοστρώματα των οδών της ΔΚ Λαμίας  όπως  φαίνεται στον  συνημμένο πίνακα 1. Η δημοσίευση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 9, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΕΚΣΚΑΦΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Ο.Τ.Ε. ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (FTTH)
Μ/Τ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
Α/Α
ΟΔΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ
ΑΠΟ ΟΔΟ
ΕΩΣ ΟΔΟ
Μ.Μ. (Μ/Τ)
1
ΑΜΑΛΙΑΣ
ΟΘΩΝΟΣ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ
222,00
2
ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ
213,00
3
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΒΕΡΩΦ
333,00
4
ΑΒΕΡΩΦ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΑΧΙΛΛΕΩΣ
451,00
5
ΑΒΕΡΩΦ
ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
93,00
6
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΣΑΝΔΡΑΣ
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ
195,00
7
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ
ΑΙΝΙΑΔΩΝ
1080,00


Σύνολο
2587,00

Πληροφορίες  : Ζωή Κακανά
Τηλ :  22310 - 67033
 Fax : 22310 – 22465

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.