Νίκος Σταυρογιάννης: Μαζί με συνεργάτες μου, επισκεφθήκαμε σήμερα τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας


Μαζί με συνεργάτες μου, επισκεφθήκαμε σήμερα τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λαμίας, από την ίδρυσή του το 1866 έως και σήμερα, και τα μέλη του αποτελούν τον κυριότερο επιστημονικό σύλλογο που προασπίζει τα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα των πολιτών στο πλαίσιο του κράτους δικαίου, γι’ αυτό και οι δικηγόροι αποτελούν αναπόσπαστο και σημαντικό κομμάτι του δημόσιου και ιδιωτικού βίου της τοπικής μας κοινωνίας.

Η συνεργασία μας είναι και θα συνεχίσει να είναι άριστη προς όφελος των δημοτών μας. Από την πλευρά μας και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, θα κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να διευκολυνθεί το λειτούργημα που επιτελούν στο χώρο της Δικαιοσύνης.
Από το Blogger.