Μήνυμα από τον Αθανάσιο Μιχελή για τον εορτασμό της εργατικής Πρωτομαγιάς


Μια ακόμη Πρωτομαγιά ,μια ακόμη ημέρα μνήμης των αγώνων των εργαζομένων για καλύτερες συνθήκες εργασίας Για την επιβολή και κατοχύρωση της 8-ωρης εργασίας. Για το ίδιο το
δικαίωμα στην εργασία. Σήμερα , εποχή επίθεσης του νεοφιλελευθερισμού συνολικά στην εργασία, είναι ανάγκη ο αγώνας των εργαζομένων να είναι καθημερινός και συνεχής. Η σύνδεση του αγώνα αυτού με ανάλογες πολιτικές αναγκαία.
Από το Blogger.