Νεός αξονικός τομογράφος στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας


Η Διοίκηση του Γ.Ν. Λαμίας απόλυτα ακόλουθη στο χρονοδιάγραμμα που είχε θέσει για την απεγκατάσταση του παλαιού αξονικού τομογράφου του ΓΝ Λαμίας, θα ήθελε να σας πληροφορήσει με χαρά την έναρξη πλέον λειτουργίας του νέου αξονικού τομογράφου, Philips Ingenuity core της οικογένειας Αξονικών Τομογράφων Ingenuity CT του οίκου Philips, ο οποίος είναι πολυτομικού σχεδιασμού ( Multislice), λαμβάνει 64 ταυτόχρονες τομές, παρέχει κάλυψη 40mm και ανασυνθέτει μέχρι και 400 τομές (slices), αξίας 500.000,00 ευρώ. 

Εργαλείο πολύτιμο και με υψηλές προδιαγραφές για την διάγνωση, από το Ιατρικό προσωπικό μας, προς την κατεύθυνση της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών υγείας για τους πολίτες και επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής ευθύνης μας. Με την εγκατάστασή του, ολοκληρώσαμε ένα χρόνιο αίτημα αναβάθμισης των υπηρεσιών μας, στην αιχμή του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Πρωτίστως όμως οφείλουμε να καταθέσουμε τις θερμότερες ευχαριστίες μας:

  • Στην Διοίκηση της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για τον συντονισμό των όμορων Νοσοκομείων αναφοράς για την εξυπηρέτηση των απαιτούμενων απεικονιστικών Εξετάσεων, κατά το διάστημα της εγκατάστασης του νέου.
  • Τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων Αναφοράς, ήτοι: Π.Γ.Ν Λάρισας και Γ.Ν Λάρισας – Γ.Ν Βόλου και Γ.Ν Καρδίτσας, ομού του Ιατρικού και Λοιπού προσωπικού τους.
  • Την Διοίκηση του ΕΚΑΒ Λαμίας και το προσωπικό αυτού, οι οποίοι συνέβαλαν τα μέγιστα στην κατεύθυνση της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης των περιστατικών. 
  • Το Ιατρικό – Νοσηλευτικό και Λοιπό προσωπικό του Νοσοκομείου μας.
  • Τέλος, ευχαριστούμε τα Μ.Μ Ε του Νομού μας για την πλήρως αξιόπιστη και τακτική ενημέρωση των πολιτών.

Διαβεβαιώνουμε ότι, κύριο μέλημά μας αποτελούσε, αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί πάντα η προάσπιση του δημοσίου αγαθού της υγείας – τόσο στον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού όσο και στην πρόσληψη Ιατρικού, Νοσηλευτικού και Λοιπού προσωπικού - συναισθανόμενοι πλήρως την ευθύνη μας ως Διοίκηση ενός Δημοσίου Νοσοκομείου.

Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας-Επίσημο
Από το Blogger.