15.255,00 ευρώ στοίχισε στο Δήμο Λαμιέων η προμήθεια σπόρων, φυτών δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα για την Υπάτη


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ (ΟΜΑΔΑ Α΄) 8.136,00 ευρώ 
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A1%CE%921%CE%A9%CE%9B%CE%9A-5%CE%95%CE%98?inline=true

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ (ΟΜΑΔΑ Β΄)  7.119,00 ευρώ 
https://diavgeia.gov.gr/doc/905%CE%9D%CE%A9%CE%9B%CE%9A-63%CE%96?inline=true

Σύνολο 15.255,00 ευρώ

Από το Blogger.