20.439,60 ευρώ στοίχισε συνολικά στο Δήμο Λαμιέων η συναυλία με την Πέγκυ Ζήνα στα πλαίσια των εκδηλώσεων Ρουμελιώτικο Πάσχα


ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΟ ΠΑΣΧΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΓΚΥ ΖΗΝΑ 278,80 ευρώ
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9E6%CE%A9%CE%A9%CE%9B%CE%9A-%CE%A75%CE%A9?inline=true

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΟ ΠΑΣΧΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΓΚΥ ΖΗΝΑ 1.240,00  ευρώ 
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A79%CE%9E%CE%A9%CE%9B%CE%9A-2%CE%92%CE%9C?inline=true


ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΓΚΥ ΖΗΝΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΟ ΠΑΣΧΑ 17.600,00 ευρώ
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A0%CE%91%CE%98%CE%A9%CE%9B%CE%9A-9%CE%954?inline=true

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΟ ΠΑΣΧΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΓΚΥ ΖΗΝΑ 1.078,80 ευρώ
https://diavgeia.gov.gr/doc/63%CE%A8%CE%9E%CE%A9%CE%9B%CE%9A-%CE%A34%CE%9C?inline=true

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΟ ΠΑΣΧΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΓΚΥ ΖΗΝΑ  242,00 ευρώ
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%996%CE%9B%CE%A9%CE%9B%CE%9A-%CE%9A%CE%9F%CE%91?inline=true

Σύνολο 20.439,60 ευρώ


Από το Blogger.