Λαμία: Θέσεις για τον αγροτικό κόσμο (γράφει ο Ορέστης Σπετσιέρης)


Ο Καλλικρατικός Δήμος Λαμιέων δημιουργήθηκε από τους Καποδιστριακούς Δήμους Λαμιέων, Γοργοποτάμου, Λιανοκλαδίου και Υπάτης και την κοινότητα της Παύλιανης. Οι πρώην Δήμοι Γοργοποτάμου, Λιανοκλαδίου και Υπάτης στηρίζονται κατά βάση στην αγροτική οικονομία.

Στον καποδιστριακό Δήμο Λαμιέων υπάρχει μια γεωτεχνική υπηρεσία, η οποία επικεντρώνεται στη βελτίωση του αστικού πρασίνου. Ωστόσο στον αγροτικό τομέα έχει δείξει ελλιπή προσοχή, με αποτέλεσμα την ύπαρξη σοβαρών προβλημάτων όπως η μη εξέλιξη της γεωργίας με εναλλακτικά συστήματα καλλιεργειών, τα συχνά πλημμυρικά φαινόμενα που οδηγούν σ την έλλειψη απασχόλησης ειδικά των νέων γεωπόνων.

Προτείνουμε η γεωτεχνική υπηρεσία του Δήμου να έρθει πιο κοντά στα προβλήματα του αγροτικού κόσμου και να μην ασχολείται μόνο με τα θέματα του αστικού πρασίνου. Συγκεκριμένα να συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό του αρδευτικού συστήματος για να καλύπτονται οι ανάγκες όλων των περιοχών του Δήμου μας, στη δημιουργία ολοκληρωμένου αποστραγγιστικού συστήματος της περιοχής μας , αλλά και στην ολόπλευρη ενημέρωση του αγροτικού κόσμου για εναλλακτικά συστήματα και μορφές καλλιέργειας.

Ο αγροτικός τομέας έχει ανάγκη την παρουσία των νέων ανθρώπων.
 Η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα μπορεί να συμβάλλει στην οικονομική πρόοδο της περιοχής μας καθώς και στη μείωση της ανεργίας στους υπόλοιπους κλάδους.

Σπετσιέρης Ορέστης
Φοιτητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με τον συνδυασμό Λαμία στο Κέντρο και υποψήφιο Δήμαρχο τον Παναγιώτη Στασινό

Από το Blogger.