Ευθύμιος Καραΐσκος: Γραφείο Δημότη


Λαμία - Περήφανη Πόλη ― Ευθύμιος Καραΐσκος


Η διαχείριση της καθημερινότητας των πολιτών του Δήμου μας αποτελεί κύριο μέλημά μας. Κρίνουμε επιβεβλημένη την διευκόλυνση του κάθε δημότη να αναφέρει προβλήματα που εντοπίζει ή να προτείνει λύσεις, που θα κάνουν την διαβίωση στις πόλεις και τα χωριά του Δήμου μας ευχάριστη και ασφαλή.

Για το σκοπό αυτό συστήνουμε το Γραφείο Δημότη, το οποίο θα δέχεται με κάθε πρόσφορο τρόπο (διαδικτυακή εφαρμογή, τηλεφωνικά, αυτοπρόσωπη παρουσία κλπ.) αιτήματα που σχετίζονται αποκλειστικά με τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής (π.χ. κατεστραμμένο πεζοδρόμιο, λακκούβα στο οδόστρωμα, καμένη λάμπα οδοφωτισμού, σπασμένος κάδος απορριμμάτων, βουλωμένο φρεάτιο) και θα μεριμνά για την ικανοποίησή τους, μέσω των αρμοδίων δημοτικών υπηρεσιών. Το ίδιο Γραφείο θα έχει την ευθύνη ενημέρωσης των δημοτών για την πορεία διεκπεραίωσης των αιτημάτων τους.


dialogos.perifanipoli.gr
Από το Blogger.