...Για μια άλλη Λαμία ...με συμμετοχική αυτοδιοίκηση


ΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟ...
Κείμενο της Διακύρηξης 2017...ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΛΑΜΙΑ...με ΣΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

«Η δραματική οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα μας, δεν είναι παρά η συνέπεια μιας πολύπλευρης παθογένειας της σημερινής ελληνικής κοινωνίας. Η απόδοση των ευθυνών στο απαξιωμένο πολιτικό μας σύστημα, αληθεύει ως ένα μονάχα βαθμό και η αναμφισβήτητη ενοχή του, δεν απαλλάσσει το σύνολο του ελληνικού λαού από τις δικές του ευθύνες.

Με την ψευδαίσθηση ότι η λειτουργία του δημοκρατικού μας πολιτεύματος εξαντλείται με την ελεύθερη ψήφο μας για την ανάδειξη της κεντρικής εξουσίας αλλά και των τοπικών αρχόντων κάθε 4 ή 5 χρόνια, ξεχνάμε ότι η Δημοκρατία που γεννήθηκε σ’ αυτόν τον τόπο, ξεκίνησε ως άμεση Δημοκρατία με την συνεχή συμμετοχή όλων των ενήλικων πολιτών στη διαμόρφωση των αποφάσεων που τους αφορούσαν, μέσα από την Εκκλησία του Δήμου. Αν αυτό σήμερα δεν είναι θεσμικά εφικτό, είναι ωστόσο ως ένα βαθμό κατορθωτό με την αφύπνιση των ίδιων των απλών πολιτών, την ανάδειξή τους σε ενεργούς πολίτες και την συσπείρωσή τους σε οργανωμένες ανεξάρτητες κοινωνικές ομάδες σε τοπικό επίπεδο, που μπορούν να επεξεργάζονται τα προβλήματα που σηματοδοτούν το βιοτικό τους επίπεδο και την ποιότητα της ζωής τους, να προτείνουν λύσεις, να απαιτούν από τις κάθε είδους εξουσίες την αντιμετώπισή τους και τελικά πολλές φορές να τις επιβάλλουν αν έχουν εξασφαλίσει μεγάλη συμμετοχή στο είδος αυτό των συσπειρώσεων. 

Σήμερα δυστυχώς, οι απλοί πολίτες, – τουλάχιστον σε τούτη την πόλη – παραμένουν παθητικοί αποδέκτες κάθε αυθαίρετης απόφασης και δράσης της εξουσίας που πολλές φορές μπορεί να είναι παράλογη, ιδιοτελής ή ακόμα και καταστροφική για την κοινωνία. Οι μόνες αντιδράσεις που σήμερα παρακολουθούμε είναι αυτές των συνδικαλιστικών φορέων ή κάποιων κομματικών οργανώσεων, που υποκινούνται από προφανείς σκοπιμότητες διασφάλισης κεκτημένων οικονομικών δικαιωμάτων, προνομιούχων συνήθως τάξεων, ή ακόμα χειρότερα από προθέσεις δημιουργίας πολιτικής ανωμαλίας.

Αυτές όμως οι αντιδράσεις συνιστούν κατά κανόνα καταχρηστική άσκηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων που αποβαίνουν σε βάρος της πλειονότητας των άλλων πολιτών και σε καμία περίπτωση δεν συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της κοινωνίας στο σύνολό της, κυρίως δε αυτά που αφορούν στην ποιότητα της ζωής και την καθημερινότητα των πολιτών.

Θεωρώντας όλα αυτά ως αναμφισβήτητα σημερινά δεδομένα, εμείς που υπογράφουμε την παρούσα διακήρυξη, αποφασίσαμε να πάρουμε την πρωτοβουλία συγκρότησης ενός μαζικού συλλογικού οργάνου απλών πολιτών της πόλης μας, με στόχο πρώτα απ’ όλα, οι ίδιοι να αλλάξουμε την παθητική μας στάση απέναντι στα προβλήματα που καθημερινά μας ταλαιπωρούν και μας πληγώνουν και ως ενεργοί πλέον πολίτες, να υψώσουμε την φωνή μας και σε καθημερινή βάση να απαιτούμε την σωστή αντιμετώπισή τους από την εξουσία όλων των επιπέδων.

Δεν αγνοούμε την ύπαρξη πολλών άλλων κινήσεων πολιτών στον τόπο μας, τις δραστηριότητες και τις προθέσεις των οποίων εκτιμούμε. Εκείνο όμως που έχουμε να παρατηρήσουμε είναι το γεγονός ότι οι περισσότερες απ’ αυτές έχουν συγκεκριμένους στόχους, όπως π.χ. την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Στ. Ελλάδας, τη σωτηρία του Μαλιακού, κ.λ.π. ή έχουν κάποιο κομματικό προσανατολισμό, ή τέλος αποβλέπουν στην ανάδειξή τους σε αυτοδιοικητικά αξιώματα.

Από τη δική μας πλευρά, ξεκαθαρίζουμε ότι κάθε κομματική ή παραταξιακή εξάρτηση αποκλείεται κατηγορηματικά, καθώς επίσης αποκλείεται και κάθε φιλοδοξία κατάκτησης αξιωμάτων. Προς τις άλλες οργανωμένες ομάδες πολιτών με στόχους συγκεκριμένα αντικείμενα, είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο, συνεργασία και κοινή δράση όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, γιατί πιστεύουμε ότι μόνον η μαζικότητα μπορεί να έχει αποτελέσματα.

Η οργανωτική δομή της προσπάθειάς μας, εκτός από πλήρως δημοκρατική θα είναι και απλή. Μια ομάδα εκλεγμένη από το σύνολο των μελών, θα έχει σκοπό να συντονίζει τις δραστηριότητές τους όπως η οργάνωση συγκεντρώσεων προβληματισμού και διαλόγου, η πρόσκληση ειδικών επιστημόνων ομιλητών για τα θέματα που απασχολούν την πόλη μας, αλλά και γενικότερα τη σημερινή ελληνική κοινωνία, η συγκρότηση ομάδων εργασίας για κάθε αντικείμενο που από τα μέλη της θα προτείνεται, η έκδοση εντύπων όταν χρειάζεται, η οργάνωση της προβολής των θέσεών μας από τα τοπικά Μ.Μ.Ε., κ.λ.π.

Γενικότερα ο τρόπος λειτουργίας της κίνησής μας και η κατάρτιση ενός είδους κανονισμού, θα συζητηθεί και θα εγκριθεί στην πρώτη συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης εγγραφής των μελών της, στην οποία μπορεί να περιλαμβάνεται κάθε απλός δημότης που συμμερίζεται τον προβληματισμό μας.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε στη συμμετοχή της νέας γενιάς της πόλης μας, το μέλλον της οποίας πρωτίστως τους αφορά. Είναι καιρός πλέον την τύχη της Λαμίας να την πάρουν στα χέρια τους παλιοί και νέοι δημότες της, γιατί η καθημερινότητα και τα προβλήματα μέσα σ’ αυτήν που σήμερα αντιμετωπίζουμε και βιώνουμε έχουν πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Επειδή όμως τα προβλήματα αυτά αποτελούν μέρος του συνόλου των δραματικών προβλημάτων που σήμερα αντιμετωπίζει η χώρα μας, είμαστε υποχρεωμένοι πολλές φορές να υπερβαίνουμε την τοπική τους οπτική και να παίρνουμε θέση και γι’ αυτά που μας αφορούν ως συνέλληνες, αντιδρώντας με δημοκρατικό τρόπο στις άστοχες ενέργειες του κεντρικού πολιτικού μας συστήματος.

Η κάθε Δημοτική Αρχή, ή άλλη Τοπική εξουσία, είτε λόγω ανεπάρκειας είτε λόγω της δύσκολης σημερινής συγκυρίας, ιδιαίτερα μετά και την νέα επέκταση των ΟΤΑ με τον περιβόητο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ,ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ, δύσκολα μπορεί να τα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά. Χρειάζεται συμπαράσταση αλλά και πίεση από την ίδια την τοπική κοινωνία, όχι βέβαια στο πλαίσιο πελατειακών σχέσεων.

Δεν αγνοούμε ασφαλώς ότι σήμερα τα πενιχρά οικονομικά μέσα του δικού μας Δήμου, όπως και όλων των ΟΤΑ της χώρας μας, δεν επιτρέπουν μεγαλόπνοες παρεμβάσεις. Η περίοδος που διανύουμε και δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει, δεν αφήνει παρά μονάχα ελάχιστα περιθώρια μιας μίζερης διαχείρισης της καθημερινότητάς μας. Από την άλλη όμως πλευρά, προσφέρεται ως περίοδος προβληματισμού και προγραμματισμού για το μέλλον της πόλης μας.

Η ευθύνη γι’ αυτό το μέλλον ανήκει σε όλους μας και δεν μπορούμε πλέον να αδιαφορούμε. Για το λόγο αυτό καλούμε όλους τους απλούς δημότες της Λαμίας να πλαισιώσουν αυτή την προσπάθειά μας.»

Κλείνοντας τούτο το δημοσίευμα, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η συζήτηση για την συγκρότηση μιας νέας πιο μαζικής κίνησης πολιτών – όπως αυτή περιγράφεται στην ανωτέρω διακήρυξη- έχει γίνει με πολλούς φίλους συμπολίτες που την θεωρούν αναγκαία.

Για την παρουσίαση εκ μέρους της Κίνησης....Δ.ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ

Λαμιακή Πολιτεία
Από το Blogger.