"Στα Σάλωνα σφάζουν αρνιά και στο Ζητούνι μύδια "


"Στα Σάλωνα σφάζουν αρνιά και στο Ζητούνι μύδια ", 
ετιμήσαμε τας παραδόσεις με την πρέπουσα απαξίωση των κοινότυπων αναγκών μας! Αμ Πώς???

------ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/63ΨΞΩΛΚ-Σ4Μ
------ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7Χ9ΞΩΛΚ-2ΒΜ
------ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9Ξ6ΩΩΛΚ-Χ5Ω
------ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΙ6ΛΩΛΚ-ΚΟΑ
+++ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ 

Θέκλα Λιγνού

pepla.blogspot.com
Από το Blogger.