Λαμία - Περήφανη Πόλη ― Γεωργία - Αγροτικές υποδομές


Λαμία - Περήφανη Πόλη ― Ευθύμιος Καραΐσκος


Υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις σε σύγχρονα μέσα άρδευσης για χιλιάδες στρέμματα, με αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους καλλιέργειας και τη σπατάλη νερού, ενώ η υπάρχουσα κατάσταση ευνοεί και την αύξηση των κουνουπιών στην περιοχή.

Δρομολογούμε άμεσα έργα άρδευσης τόσο στα Δημοτικά Διαμερίσματα της Λαμίας, όσο και στις Δ.Ε. Υπάτης, Γοργοποτάμου, Λειανοκλαδίου και Παύλιανης, ώστε να βελτιωθεί η υπάρχουσα κατάσταση και να δοθεί λύση στις τοπικές ανάγκες.

Αναλυτικότερα, αναφερόμαστε σε:

  • Έργα αγροτικής οδοποιϊας
  • Έργα άρδρευσης, με αναβάθμιση των δικτύων, κατασκευή δεξαμενών και νέες γεωτρήσεις.
  • Συνεργασία με τους ΤΟΕΒ για επενδύσεις μείωσης του λειτουργικού κόστους άρδευσης
  • Κατασκευή των λιμνοδεξαμενών Ανθήλης- Ροδίτσας και κλειστών αγωγών άρδευσης
  • Αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου της κοιλάδας του Σπερχειού στη γεωργική παραγωγή
  • Χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων με στόχο τη μείωση του κόστους της αγροτικής παραγωγήςdialogos.perifanipoli.gr
Από το Blogger.