2/6/1939 ΠΕΡΙ ΑΚΡΕΟΦΑΓΙΑΣΛόγω του ότι από του αρξαμένου μηνός επιτείνεται η τουριστική κίνησις της χώρας [...], δι’ αποφάσεως του κ. Υφυπουργού της Αγορανομίας αναστέλλεται από σήμερον η αγορανομική διάταξις «περί ακρεοφαγίας κατά την Τετάρτην και Παρασκευήν» διά τα εστιατόρια των ξενοδοχείων ύπνου Αθηνών και Κηφισιάς και ωρισμένων λουτροπόλεων, εις τας οποίας υπάρχουν ιαματικαί πηγαί.
 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ακρεοφαγία —  το να μην τρώει κανείς κρέας 


from Πίσω στα παλιά http://bit.ly/2KuGquy
via IFTTT
Από το Blogger.