Γεώργιος Σαγιάς: Μια Ευρώπη των Εθνών που αντιπαρατίθεται στην Ευρώπη του τραπεζικού κεφαλαίου και στο παγκόσμιο τοκογλυφικό σύστημα, προσφέρεται για προώθηση εθνικών κινημάτων που θα μπορούσαν υπό προϋποθέσεις να συνεννοηθούν


Μια Ευρώπη των Εθνών που αντιπαρατίθεται στην Ευρώπη του τραπεζικού κεφαλαίου και στο παγκόσμιο τοκογλυφικό σύστημα, προσφέρεται για προώθηση εθνικών κινημάτων που θα μπορούσαν υπό προϋποθέσεις να συνεννοηθούν.

Η ζητούμενη και αναγκαία για το έθνος μας ισχύς, δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως αυτοσκοπός αλλά ως απαραίτητη προϋπόθεση ανάπτυξης και συνεργασίας με βελτιωμένα κριτήρια, όρους και παραμέτρους.

Οι εξελίξεις στους τομείς του διαστήματος, των επικοινωνιών, της τεχνολογίας, της οικονομίας καθώς και σε άλλους τομείς, σαφώς δεν τεκμηριώνουν θέση υπέρ της κατάργησης των εθνών.

Τουναντίον, ενώπιον μιας απρόσωπης και πλαστής πραγματικότητας και μιας παγκόσμιας εικονικής πραγματικότητας, η οποία κάνει τον άνθρωπο από ελεύθερη προσωπικότητα σκλαβωμένο αριθμό και από ενεργό μέλος της εθνικής κοινότητός του αναλώσιμο εργαλείο προώθησης μιας αντιανθρώπινης παγκοσμιοποίησης, η εθνική κοινότητα, ταυτοτική, αξιακή και ελληνοκεντρική, εδραζόμενη (και) στις αρχές του εθνικισμού, του κοινοτισμού, του κοινωνισμού και του οικολογισμού, προβάλλει ως θεμιτή, εφικτή και βιώσιμη θετική πρόταση και λύση. Ο πλανήτης γη είναι πλανήτης των εθνών.

Οι άνθρωποι έχουν πατρίδα. Και οι Έλληνες, είμαστε υπερήφανοι για τη δική μας! (Γ. Σαγιάς)

Από το Blogger.