Ασκούμενους δικηγόρους ζητά η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας


Όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, εξέδωσε πρόσκληση για πρακτική άσκηση διάρκειας έξι (6) μηνών, δύο (2) δικηγόρων στην Π.Στ.Ε. (με έδρα τη Λαμία). Οι υποψήφιοι δικηγόροι που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής τους άσκησης, διάρκειας έξι (6) μηνών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής έως και την 22/6/2019.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά σε δύο (2) θέσεις για την Νομική Υπηρεσία Π. Στ. Ε. (με έδρα τη Λαμία). Το χρονικό διάστημα άσκησης ορίζεται σε έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα (6) μηνών, μετά από αίτηση του υποψηφίου και την αποδοχή της παράτασης από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Την προσεχή περίοδο, η εξάμηνη άσκηση του ασκούμενου στην Νομική Υπηρεσία έδρας θα ξεκινήσει στις 1/7/2019 και θα λήξει την 31/12/2019. Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης του ασκούμενου ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες ανάλογα με τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας, με υπεύθυνο τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας. Η μηνιαία αποζημίωση των ασκούμενων δικηγόρων ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων (600,00) ευρώ. Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον ασκούμενο δικηγόρο, βεβαίωση ολοκλήρωσης της άσκησης από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, ως νόμιμο εκπρόσωπο της Περιφέρειας, κατόπιν εισηγητικού σημειώματος του Αντιπεριφερειάρχη Π. Ε. Φθιώτιδας. 

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται ως ακολούθως : για την Νομική Υπηρεσία Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (έδρα) στην Δ/νση Διοίκησης Π.Σ.Ε. – Τμήμα Γραμματείας (Λ. Καλυβίων 2 – 35132 Λαμία), αυτοπροσώπως, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (13/6/2019) δηλ. έως και την 22/6/2019, από 9:00 π.μ. – 15:00 μ.μ. ή ταχυδρομικώς, εφόσον η αποστολή τους αποδεικνύεται από σφραγίδα ταχυδρομείου ή άλλο αποδεικτικό μέσο. Οι υποψήφιοι θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρουν στην αίτησή τους : (α) ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, (β) αριθμό μητρώου ασκουμένου και (γ) τηλέφωνα επικοινωνίας (σταθερό και κινητό).Αρμόδιος υπάλληλος για την παροχή πληροφοριών στους υποψηφίους για την άσκησή τους στη Νομική Υπηρεσία έδρας : κ. Μαρία Ράρρα τηλ. 22313-51219

www.evrytanikospalmos.gr
Από το Blogger.