Λαμιακή Πολιτεία: ...η δική μου ΛΑΜΙΑ


...η δική μου ΛΑΜΙΑ

ΦΘΙΑ...(ΛΑΜΙΑ).. Η ΚΟΙΤΙΣ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΌΝΩΝ οι οποίοι εκδιώχθησαν από τους Καδμείους.

Αυτή «η Φθία» και «Ελλάς» λεγομένη υπό του Ομήρου, ην «ήταν» του Αχιλλέως η επικράτεια <Ομήρου Ιλιάς Ι-395>».Αν «Μακεδνόν: Γένος δωριόν, εν Φθιωτιδι υπό τον Δευκαλίωνα οίκουν, εκδιωχθέν δεν υπό των Καδμείων εις τον Πίνδον. Ηρόδοτος Α-56 και Η-43». Επομένως οι Μακεδνοί ή Μακεδόνες έχουν ως Γενάρχη τους τον Δευκαλίωνα και τον υιο του, ΕΛΛΗΝΑ.....

Η Λαμία είναι χτισμένη σε στρατηγική θέση, στις νότιες παρυφές του όρους Όθρυς. Πρόσφατες ανασκαφικές έρευνες απέδειξαν ότι η περιοχή κατοικείτο τουλάχιστον από την εποχή του Ορείχαλκου (2800-1100 π.Χ.) Σημαντική άνθιση πρέπει να γνώρισε από το 413 π.Χ. Ήδη από τα τέλη του 5ου αι. πρέπει να ήταν οχυρωμένη, σύμφωνα με τμήματα οχυρώσεων στην ακρόπολη και στη σημερινή πόλη

Από το Blogger.