Λαμιακή Πολιτεία: 480 πχ... Θερμοπύλες... Τέτοια Εποχή..


480 πχ... ΘΕΡΜΟΠΎΛΕΣ... ΤΈΤΟΙΑ ΕΠΟΧΉ.. .οι φωτιές και τα αντίσκηνα των βαρβάρων έφταναν μέχρι το Δομοκό, οι Πέρσες ετοιμαζόντουσαν 10 χρόνια για να αναμετρηθούν με την Ιστορία και να κατακτήσουν την Ευρώπη ...ΟΙ 300.. ήταν έτοιμοι... είχαν γεννηθεί έτοιμοι.. είχαν γεννηθεί ΕΛΕΎΘΕΡΟΙ ΈΛΛΗΝ.

Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΚΉΣ ΠΟΛΙΤΕΊΑΣ Δ ΚΟΛΤΣΊΔΑΣ..
Από το Blogger.