Ιωάννης Σαρακιώτης: Ζούμε στη χώρα όπου...


Ζούμε στη χώρα όπου:

▸ ο Υπουργός Τουρισμού δηλώνει δημοσίως ότι το Κράτος θα στρέφει το βλέμμα του από την άλλη όταν υπάρχει φοροδιαφυγή (σε συνεννόηση με τον αρμόδιο/ους Υπουργό/Υφυπουργούς;;)

▸ ο Υπουργός Τουρισμού - μετά την δια νόμου πάσα του Υπουργού Εργασίας (;;) & Κοινωνικών Υποθέσεων - δηλώνει δημοσίως - για λογαριασμό του αρμόδιου Υπουργού (!!) - ότι ήδη υπάρχει και θα υπάρξει μέριμνα για χαλαρότητα του ΣΕΠΕ.

Και αυτά ως μέτρο ανακούφισης των πολιτών.

Γιατί έτσι διαχειρίζονται τα προβλήματα οι «άριστοι» και οι «κανονικοί». ΝΔ

Από το Blogger.