Γιώργος Σαγιάς: Η σκέψη για ειδική μεταχείριση των γυναικών κατά την εκλογική διαδικασία είναι λανθασμένη στη βάση της


Η σκέψη για ειδική μεταχείριση των γυναικών κατά την εκλογική διαδικασία είναι λανθασμένη στη βάση της γιατί υποτιμά τη γυναικεία φύση θεωρώντας ότι η γυναίκα δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνη της και άρα χρήζει ειδικής βοηθείας με σχετική πρόβλεψη νόμου. Αυτή η προσβλητική για το γυναικείο φύλο θεώρηση πρέπει να καταργηθεί για λόγους ουσίας, για λόγους ισότητος, ισονομίας και ισοπολιτείας, με ψήφιση σχετικού νόμου από τη Βουλή των Ελλήνων. Έτι περαιτέρω, έτσι θα κλείσει και το "παράθυρο" επέκτασης τού νόμου για όσους φαντάζονται και "άλλο/άλλα φύλο/φύλα".

Από το Blogger.