Έφη Παπαευθυμίου: Περί αναγκαιότητας της «φυσικής παρουσίας» στον 21ο αιώνα…


Περί αναγκαιότητας της «φυσικής παρουσίας» στον 21ο αιώνα…

Το ζήτημα της «φυσικής παρουσίας» των μελών μιας Επιτροπής, με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και ευθύνες, δεν είναι καθοριστικό, για να είναι η επιτροπή ενεργή και αποδοτική.

Κι αυτό γιατί οι νέες τεχνολογίες μας προσφέρουν πάμπολλες δυνατότητες επικοινωνίας και διαβούλευσης (Skype, Viber) και είναι γνωστό τοις πάσι ότι ακόμη και χειρουργεία πραγματοποιούνται στον προηγμένο κόσμο, σπουδές από την αρχή έως το τέλος, με ασύγχρονη τηλεκπαίδευση και τηλεδιάσκεψη!

Παίρνοντας αφορμή από τη συγκρότηση Καλλιτεχνικής Επιτροπής της Δημοτικής Πινακοθήκης Λαμίας, επισημαίνουμε ότι για να είναι ενεργή και αποδοτική μια Επιτροπή χρειάζεται απλώς να συγκαλείται…, να της επιτρέπεται να ασκεί τον ρόλο που κλήθηκε να διαδραματίσει και οι αποφάσεις της να γίνονται σεβαστές.

Σε πολλές περιπτώσεις, είναι τύχη κάποια μέλη να βρίσκονται και «εκτός», να λειτουργούν ως «πρεσβευτές» και ζώσες μετωνυμίες ουσιαστικών και δημιουργικών διαδικασιών. 

Υπάρχουν διαπρεπείς επιστήμονες και καλλιτέχνες, οι οποίοι είναι μέλη σε διάφορες Επιτροπές ανά τον κόσμο και ασφαλώς η "φυσική παρουσία" δεν τους εμποδίζει να συνεισφέρουν στην αποδοτικότητα των Επιτροπών αυτών. 

Μιλώντας για παρουσίες, ο γλύπτης Κώστας Βαρώτσος, έχει κυρίως μια πνευματική παρουσία, η οποία δεν περιορίζεται ούτε από τους νόμους της φυσικής, ούτε από τη χωροχρονική συγκυρία…. 

Επιδρά και θα επιδρά μέσα από τα έργα του, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Γης, ακόμη κι όταν ο ίδιος δεν θα διαθέτει πλέον «φυσική παρουσία» …

Από το Blogger.