Γιάννης Στρωματιάς: Η επίσημη ανακοίνωση της αυτοδιοικητικής συνεργασίας της πλειοψηφούσας Δημοτικής Παράταξης και της Δημοτικής Παράταξης "ΛΑΜΙΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ" σηματοδοτεί μια νέα, πρωτόγνωρη και ενδιαφέρουσα εξέλιξη για τον Δήμο μας


Η επίσημη ανακοίνωση της αυτοδιοικητικής συνεργασίας της πλειοψηφούσας Δημοτικής Παράταξης και της Δημοτικής Παράταξης "ΛΑΜΙΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ" σηματοδοτεί μια νέα, πρωτόγνωρη και ενδιαφέρουσα εξέλιξη για τον Δήμο μας.

Ανεξάρτητα από το αν κάποιος συμφωνεί η όχι με το συγκεκριμένο εγχείρημα, προέχει τώρα η ευχή και η ελπίδα , ότι κάτι διαφορετικό γεννιέται για τα Δημοτικά πράγματα και δρώμενα.

Είναι αλήθεια ότι όλοι περιμένουμε να πληροφορηθούμε, μετά και την πρώτη σύγκληση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου, τις γενικές έστω αρχές πάνω στις οποίες θεμελιώθηκε η συνεργασία αυτή. 

Μέχρι τότε και με την επιφύλαξη ότι τα παρακάτω μπορεί να έχουν ήδη αποφασιστεί, είναι χρήσιμο να τονιστεί ότι η συνεργασία αυτή για να ευοδωθεί θα πρέπει να τείνει στην ουσιαστική αλλαγή του τρόπου και μοντέλου διοίκησης , ήτοι του προβληματικού, κατ εμέ αλλά και άλλους, δημαρχοκεντρικού και συγκεντρωτικού συστήματος, στην συλλογική και συναινετική λήψη των αποφάσεων για τις κεντρικές και στρατηγικές επιλογές, που αφορούν τον Δήμο, στην δημοκρατική και ουσιαστική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από την υποβάθμιση του από το θεσμικό πλαίσιο που κυρώθηκε πρόσφατα με Νόμο, στην σύσταση και ουσιαστική λειτουργία των μη θεσμοθετημένων επιτροπών, στην όσο το δυνατόν πιο συχνή συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης και την λήψη υπόψη των σχετικών γνωμοδότησεών της, στην καθιέρωση και στον Δήμο μας για πρώτη φορά του εξαιρετικού θεσμού διαμεσολάβησης και ελέγχου πιθανής κακοδιοίκησης, ήτοι του Συμπαράστατη του Δημότη και της Επιχείρησης, στην πλήρη διαφάνεια στα οικονομικά θέματα του Δήμου μας και των νομικών προσώπων, προμήθειες, αναθέσεις έργων και εν γένει στους ευαίσθητους τομείς της δραστηριότητας του Δήμου και των υπηρεσιών, που αφορούν εν τέλει τα χρήματα των δημοτών και την ορθολογική διαχείρισή τους.

Είναι βέβαιο ότι, εφόσον ισχύσουν κατά το μάλλον η ήττον ανάμεσα στα πολλά και τα παραπάνω, θα έχει σοβαρές πιθανότητες επιτυχίας και θα είναι προς το συμφέρον του Δήμου και των δημοτών το εγχείρημα αυτό, διαφορετικά η προοπτική για τα Δημοτικά δρώμενα θα είναι απογοητευτική και για την ύπαρξη και συνέχεια του συνδυασμού μας αλλά και ολοκλήρου του αυτοδιοικητικού χώρου, που εκφράστηκε εκλογικά μέσα από αυτόν, άκρως προβληματική.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ 


ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Α' ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ "ΛΑΜΙΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ"

Από το Blogger.