Κώστας Δημητρακόπουλος: Επιστολή στον κύριο Στουρνάρα τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος


ΚΥΡΙΕ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ
ΚΥΡΙΕ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Εσείς ως Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία Θεσμικά είναι Υπεύθυνη και αρμόδια να ελέγχει τα Συνεταιριστικά Τραπεζικά Ιδρύματα έχετε στη διάθεσή σας όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, τα Πρακτικά, αλλά και τα Πορίσματα Ελέγχου της Συνεταιριστικής Τράπεζας της Λαμίας.
Με την παρούσα αιτούμαι με την ιδιότητα του Προέδρου του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΑΜΙΑΣ» που ιδρύθηκε νόμιμα και λειτουργεί στη Λαμία, δυνάμει της αρ. 61/2018 Διάταξης του Ειρηνοδικείου Λαμίας, να μου χορηγήσετε αντίγραφα όλων των Πορισμάτων Ελέγχου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας από το έτος 2000 ως και το έτος 2012, αλλά όλων των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας, ώστε οι ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΙ - Μέλη του Σωματείου να λάβουν πλήρη γνώση αυτών.
Ταυτόχρονα, με την ίδια ως άνω ιδιότητα, αιτούμαι να μας χορηγηθούν αντίγραφα όλων των μεγάλων μη εξυπηρετούμενων δανείων της Σ.Τ.Λ. ώστε οι ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΙ να λάβουν γνώση σε ποια χέρια βρίσκεται το μεγάλο μέρος του χρέους της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας.
Ο Πρόεδρος
Κώστας Δημητρακόπουλος
Από το Blogger.