Χρήστος Σταϊκούρας: Σήμερα, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) μας σύστησε το πρόγραμμα ΣΗΔΕ


Σήμερα, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) μας σύστησε το πρόγραμμα ΣΗΔΕ. Η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων με καθολική ψηφιακή υπογραφή στο σύνολο των υπηρεσιών του Υπουργείου τέθηκε σε πλήρη λειτουργία!

Από το Blogger.