Γιάννης Στρωματιάς: Υπάρχει περίπτωση να υπάρξουν προβλήματα σε αποφάσεις που θα ληφθούν από τα όργανα των Δήμων


Κατάργηση απλής αναλογικής: Έρχονται δικαστικές προσφυγές για την ακύρωση του νόμου

Είναι αλήθεια ότι διατάξεις του σχετικού νόμου, έχουν συνταγματικά ζητήματα και ως εκ τούτου υπάρχει περίπτωση να υπάρξουν προβλήματα σε αποφάσεις που θα ληφθούν από τα όργανα των Δήμων, εφόσον βέβαια αυτές προσβληθούν η ζητηθεί και αυτή η κήρυξη του νόμου ως αντισυνταγματικού.... 

Σε κάθε περίπτωση περιμένουμε να δούμε πως θα εξελιχθούν τα πράγματα..... 

Το καλύτερο για το Υπουργείο Εσωτερικών θα ήταν, εφόσον η πολιτική του ήταν υπέρ της ενισχυμένης αναλογικής όπως ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια, να τροποποιήσει τον ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ και ο νέος νόμος να ισχύσει για την επόμενη Δημοτική περίοδο 2024—2028, οπότε θα ήταν όλα συνταγματικά επιτρεπτά. 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ 


ΠΡΩΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ


Από το Blogger.