Δήμος Λαμιέων: Υπευνθύμιση προθεσμίας για ρύθμιση οφειλών


Ο Δήμος Λαμιέων στα πλαίσια του Ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73/17-5-2019 τεύχος πρώτο) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και του ΟΤΑ α΄βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας εργαζομένων και άλλες διατάξεις»

ΥΠΕΝΘΙΜΙΖΕΙ τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς το Δήμο μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2019.

lamia.gr
Από το Blogger.