11.237,67 ευρώ στοίχισαν στο Δήμο Λαμιέων οι δαπάνες διαφημιστικής προβολής των εκδηλώσεων «Θερμοπύλεια 2019»


ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ «ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΙΑ 2019»

1.099,88 ευρώ
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A65%CE%A1%CE%A9%CE%9B%CE%9A-%CE%A19%CE%A6?inline=true

2.000,00 ευρώ
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A981%CE%99%CE%A9%CE%9B%CE%9A-437?inline=true

400,00 ευρώ
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%92%CE%A4%CE%9C%CE%A9%CE%9B%CE%9A-%CE%A4%CE%97%CE%A5?inline=true

1.500,00 ευρώ
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9E%CE%96%CE%A0%CE%A9%CE%9B%CE%9A-2%CE%9D%CE%95?inline=true

400,00 ευρώ
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%95%CE%A8%CE%96%CE%A9%CE%9B%CE%9A-9%CE%A8%CE%A4?inline=true

1.000,00 ευρώ
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A8%CE%99%CE%95%CE%A9%CE%9B%CE%9A-6%CE%93%CE%9D?inline=true

1.637,79 ευρώ
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A3%CE%98%CE%A0%CE%A9%CE%9B%CE%9A-%CE%9D%CE%9C%CE%94?inline=true

600,00 ευρώ
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A003%CE%A9%CE%9B%CE%9A-%CE%A3%CE%918?inline=true

400,00 ευρώ
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A41%CE%A4%CE%A9%CE%9B%CE%9A-%CE%A1%CE%978?inline=true

400,00 ευρώ
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A89%CE%9B%CE%92%CE%A9%CE%9B%CE%9A-0%CE%999?inline=true

500,00 ευρώ
https://diavgeia.gov.gr/doc/90%CE%921%CE%A9%CE%9B%CE%9A-%CE%A4%CE%9D2?inline=true

400,00 ευρώ
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9B%CE%97%CE%A6%CE%A9%CE%9B%CE%9A-%CE%A5%CE%94%CE%A6?inline=true

900,00 ευρώ
https://diavgeia.gov.gr/doc/69%CE%A35%CE%A9%CE%9B%CE%9A-%CE%9F%CE%A7%CE%A3?inline=true

Σύνολο 
11.237,67 ευρώ


Από το Blogger.