Δημήτρης Κυρίτσης: Έναρξη εργασιών του 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Κοινοτήτων Ελεύθερου Λογισμικού και Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, fosscomm 2019, στη πόλη μας


Έναρξη εργασιών του 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Κοινοτήτων Ελεύθερου Λογισμικού και Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, fosscomm 2019, στη πόλη μας.

Η τοπική αυτοδιοίκηση και δει ο Δήμος Λαμιέων χαιρετίζει αυτή την προσπάθειά και επισημαίνει την ανάγκη συνεργασίας και συνέργειας με την επιστημονική κοινότητα, με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, μέσω της επένδυσης σε νέες τεχνολογίες που θα οδηγήσουν στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό με ταυτόχρονη προοπτική εξοικονόμησης πόρων και αύξησης της ικανοποίησης των δημοτών μας.


Από το Blogger.