ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (1787)

Χάρτης της Βοιωτίας του 1787
via
ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ Aubert, L. ΧΑΡΑΚΤΗΣ Tardieu, P. F. ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΟΣ Barbie du Bocage, J. D. Το χαρακτικό έχει αποσπαστεί από βιβλίο. Το έργο αυτό ανήκει στη συλλογή χαρακτικών του βιβλίου του Jean Jacques Barthelemy με τίτλο "Voyage du Jeune Anacharsis en Grèce, vers le milieu du quatrieme siecle avant l'ere vulgaire" (1788-1790), ένα από τα πρώτα ιστορικά μυθιστορήματα το οποίο συνέβαλε στην ανάπτυξη του φιλελληνισμού στη Γαλλία. Το έργο μεταφράστηκε στην ελληνική γλώσσα, το 1797, από τον Ρήγα Φερραίο με τίτλο "Νέος Ανάχαρσις". Δεύτερη μετάφραση το 1819: "Περιήγησις του Νέου Αναχάρσιδος εις την Ελλάδα. Παρά του Αββά Βαρθολομαίου Μετενεχθείσα δ' εκ της Γαλλικής εις την καθ' ημάς διάλεκτον και τύποις εκδοθείσα με τους ανήκοντας αυτή πίνακας παρά του ρωσσικού επωνύμ. Συμβούλου Χρυσοβέργη Κουροπαλάτου του εξ Αγχιάλου", Βιέννη 1819.


from ανεμουριον https://ift.tt/2JyxaEw
via IFTTT
Από το Blogger.