ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - 1914

Πρώτο τμήμα των συσσιτίων του υπουργείου Περιθάλψεως για τους πρόσφυγες των παραλίων της Μικράς Ασίας. Μυτιλήνη, διωγμοί 1914. Πηγή: Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα.


from ανεμουριον https://ift.tt/32t0ZOq
via IFTTT
Από το Blogger.