2ο ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ - 1916

Δεύτερο Προσφυγικό Συσσίτιο του υπουργείου Περιθάλψεως για τους πρόσφυγες των παραλίων της Μικράς Ασίας. Μυτιλήνη, διωγμοί 1914-1918. Πηγή: Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα.
from ανεμουριον https://ift.tt/33DMJm7
via IFTTT
Από το Blogger.