Γ. Χατζημάρκος: Ανοίγουμε νέες ευκαιρίες για τα νησιά μας

Γ. Χατζημάρκος: Ανοίγουμε νέες ευκαιρίες για τα νησιά μας

Ένα φιλόδοξο αναπτυξιακό έργο εξοικονόμησης ενέργειας, ξεκινά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), απ' ευθείας από της έδρα της στο Λουξεμβούργο, .
Το έργο που αναμένεται να συμβάλει δραστικά στη βελτίωση των συνθηκών της «ενεργειακής φτώχειας» στο σύνολο των νησιών της Περιφέρειας, αποτελείται από τρεις επενδυτικούς πυλώνες που αφορούν:
1. Στην αναβάθμιση του δημοτικού και περιφερειακού δικτύου οδοφωτισμού με σύγχρονους λαμπτήρες LED, με σκοπό την ενεργειακή εξοικονόμηση, αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και οχημάτων και την αισθητική χώρων αστικού τοπίου. Στόχος είναι να επιτευχθεί ετήσια μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας άνω των 20 GWh, που μεταφράζεται κατ' ελάχιστον σε 3.500.000 ευρώ ετησίως.
2. Την ενεργειακή αναβάθμιση 6 Νοσοκομείων (Καλύμνου, Κω, Λέρου, Νάξου , Ρόδου και Σύρου) με παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης, αποσκοπώντας στην εξοικονόμηση πλέον των 6 GWh ανά έτος, που μεταφράζεται σε 1.000.000 ευρώ κατ' ελάχιστον ετησίως, με ταυτόχρονη αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας .
3. Στη σύσταση και λειτουργία ενεργειακών κοινοτήτων με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και άλλων τοπικών φορέων, με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τόσο για την κάλυψη ιδίων αναγκών, άρα ακόμα μεγαλύτερης εξοικονόμησης, όσο και για την παροχή δωρεάν ηλεκτρικής ενέργειας προς ευάλωτα νοικοκυριά και καταναλωτές των νησιών του Ν. Αιγαίου.
Το έργο, διάρκειας 2,5 ετών, αναμένεται να κινητοποιήσει κεφάλαια περίπου 40 εκατ. ευρώ προερχόμενα κυρίως από την ιδιωτική αγορά, ενώ η εξασφάλιση χρηματοδότησης των έργων από την ΕΤΕπ, με ιδιαίτερα προνομιακούς όρους είναι κατ' αρχήν εξασφαλισμένη, λόγω της ήδη συμμετοχής της Τράπεζας στην παρούσα πρωτοβουλία.
«Στόχος μας είναι ν' ανοίξουμε νέες ευκαιρίες για τα νησιά μας. Και αυτό, το κάνουμε πράξη βήμα-βήμα, με τη δουλειά μας και με καθημερινό αγώνα, προχωράμε μπροστά» δήλωσε ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος.

www.ert.grvia ert.gr https://ift.tt/32kZ6mO
RSS Feed

Στείλτε τα δελτία τύπου στο e-mail: kaliterilamia@gmail.com


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.