Ερώτηση του Γιάννη Σαρακιώτη προς τους υπουργούς Προστασίας του Πολίτη και Άμυνας με αφορμή τις διαρροές περί χρήσης του Κ.Ε.Υ.Π. στη Λαμία ως κέντρο φιλοξενίας προσφύγων


Σχεδιασμός χρήσης του Κέντρου Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου στη Λαμία ως κέντρο φιλοξενίας προσφύγων και ευρύτερος σχεδιασμός για την Π.Ε. Φθιώτιδας

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς:
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
Υπουργό Εθνικής Άμυνας

Σύμφωνα με πληροφορίες που εσχάτως έχουν δημοσιοποιηθεί, βρίσκεται στους άμεσους σχεδιασμούς σας η χρήση έντεκα (11) κενών ή ανενεργών στρατοπέδων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμύνης ως κέντρα φιλοξενίας προσφύγων, προκειμένου – όπως αναφέρεται – να μεταφέρονται εκεί όσοι δε δικαιούνται άσυλο, ή η αίτησή τους απορρίπτεται.

Μεταξύ των αναφερομένων στρατοπέδων περιλαμβάνεται και το Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου το οποίο εδρεύει στην πόλη της Λαμίας. Τα ως άνω αναφερόμενα, έρχονται σε συνέχεια του – κατά τα εκ μέρους των αρμοδίων δημοσίως δηλούμενα – ανασταλέντος επ’ αόριστον κυβερνητικού σχεδιασμού, ο οποίος αρχικώς περιελάμβανε τη χρήση του στρατοπέδου «Παπαποστόλου» στην περιοχή του Καραβόμυλου του Δήμου Στυλίδας ως κέντρου προσωρινής φιλοξενίας.

Επιπροσθέτως, εν όψει μίας νέας συνολικής διαχείρισης του προσφυγικού ζητήματος (όπως αυτό ελέχθη εκ μέρους παρισταμένου σε προγενέστερη σύσκεψη που συνεκλήθη στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη) ζητήθηκε η ενημέρωση των αρμοδίων φορέων της περιοχής και η ενεργή παρουσία τους στον όποιο μελλοντικό σχεδιασμό. Σημειώνεται επίσης ότι, σύμφωνα με τα όσα δημοσίως ελέχθησαν, οι εμπλεκόμενοι φορείς αναζητούν από κοινού ένα χώρο στα όρια της Στερεάς Ελλάδας πιο κατάλληλο και κοινωνικά αποδεκτό.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

Α) Είναι στα σχέδια του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να χρησιμοποιηθεί το Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου στη Λαμία ως κέντρο φιλοξενίας προσφύγων και μάλιστα με τις προδιαγραφές που απαιτούνται για αξιοπρεπή στέγαση και διαβίωση;

Β) Αν το ενδεχόμενο αυτό υφίσταται, προέκυψε μέσα από κάποια διαδικασία διαβούλευσης με φορέα/εις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και της Π.Ε. Φθιώτιδος ή κατάθεση κάποιας πρότασης εκ μέρους τους για τη συνδιαχείριση του ζητήματος, δεδομένου ότι σύμφωνα με τα ως άνω προς εσάς εκτιθέμενα ζητήθηκε η εκ μέρους τους ενημέρωση και ενεργή παρουσία;

Ο ερωτών βουλευτής
Σαρακιώτης Ιωάννης
Από το Blogger.