Όλοι οι πολιτικοί που ασχολούνται με την αυτοδιοίκηση της Λαμίας, όλων των παρατάξεων μιλούν χρόνια τώρα για τα ιαματικά λουτρά Θερμοπυλών και Λουτρών Υπάτης!!!


Όλοι οι πολιτικοί που ασχολούνται με την αυτοδιοίκηση της Λαμίας, όλων των παρατάξεων.... μιλούν χρόνια τώρα για τα ιαματικά λουτρά Θερμοπυλών και Λουτρών Υπάτης λέγοντας ότι είναι μοχλός ανάπτυξης, ευκαιρία νέων επενδύσεων κτλ.

Σήμερα που οι Θερμοπύλες είναι ήδη κέντρο μεταναστών και τα Λουτρά Υπάτης είναι το επόμενο....

Που είναι? Και τι κάνουν?

Από το Blogger.