Ο Γιάννης Οικονόμου για την ίδρυση Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία


Η άμεση συγκρότηση του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Έρευνας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Α.Σ.Ε.Ε.Π.Σ.Ε) που ανάμεσα στα άλλα έχει από το νόμο την ευθύνη και την αρμοδιότητα να μελετήσει και να προτείνει την ίδρυση Πανεπιστημίου είναι ένα θεσμικά κατοχυρωμένο όχημα που μπορεί να οδηγήσει στην ίδρυση Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία. Για αυτό το λόγο κατέθεσα σήμερα στη Βουλή ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας κα Νίκη Κεραμέως με στόχο την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης.

Από το Blogger.