Γιώργος Σαγιάς: Εμπεριστατωμένη μελέτη για Δικαίωμα Ψήφου στους Έλληνες της Διασποράς


Εμπεριστατωμένη μελέτη για Δικαίωμα Ψήφου στους Έλληνες τής Διασποράς. Υποστήριξη των εθνικών θεμάτων της Ελλάδας και διά των εκτός Ελλάδας Ελλήνων με προοπτική παρέμβασης στο σύνολο των χωρών παγκοσμίως. Δημιουργία Διεθνούς Οργανισμού για τους Έλληνες με τη συμμετοχή Αποδήμων τής Διασποράς και Φιλελλήνων. Καιρός να ενεργοποιήσουμε τον γίγαντα Ελληνισμό!

Από το Blogger.