Πύργος Υπάτης: Εργασίες στο δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Από τη Διεύθυνση Υποδομών & Τεχνικών Έργων ανακοινώνεται ότι, μετά από σχετική αίτηση παρόχου δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, πρόκειται να εκτελεσθούν εργασίες Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών εντός της Τ.Κ. Πύργου,  ήτοι κατασκευή μικροτάφρου συνολικού μήκους 50,00μ. επί δημοτικής οδού στο οδόστρωμα και εγκατάσταση μιας καμπίνας. Η δημοσίευση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 9, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ του Ν.4463/2017 (ΦΕΚ 42Α/30-03-2017).

www.lamia.gr
Από το Blogger.