Λαμιακή Πολιτεία: "Πόλεμος και Ειρήνη"


Η δίκη μας Λαμία !!!!1999 "Προμήνυμα Ειρήνης " Μία γλυπτική σύνθεση απέναντι από την πελ, που την χορηγήσαμε οι μαθητές του 2ου γυμνάσιου της τάξης του '74 έτσι την παραδώσαμε... έτσι την κατανήσανε ,ε νώ δίπλα μέσα στην καθαριότητα και στην χλιδή το πολεμικό αεροπλάνο αντιμεταθέσεις... "πόλεμος και ειρήνη"


Από το Blogger.