Παναγιώτης Στασινός: Η Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκεται απέναντι στις προκλήσεις της εποχής της και πρέπει να σχεδιάσει το μέλλον της


Η Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκεται απέναντι στις προκλήσεις της εποχής της και πρέπει να σχεδιάσει το μέλλον της. Η διασύνδεση και η άμεση συνεργία με την Ακαδημαϊκή Κοινότητα είναι επιβεβλημένη.

Το ανοικτό λογισμικό και οι ανοικτές τεχνολογίες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο ως αναπτυξιακοί παράγοντες σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Από το Blogger.