Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας στο 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Κεντρικής Ελλάδος


Πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία το Σάββατο 2 και Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019 το 1ο  Αναπτυξιακό Συνέδριο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Κεντρικής Ελλάδος στο Βόλο. Στο Συνέδριο αυτό συμμετείχαν τα Διοικητικά Συμβούλια των Ομοσπονδιών Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων της Κεντρικής Ελλάδος, ΟΕΒΕ Μαγνησίας, Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας και Φθιώτιδας.

Την Φθιώτιδα εκπροσώπησε ως επικεφαλής αντιπροσωπείας  ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας Θανάσης Κυρίτσης.

Στόχοι του συνεδρίου, μεταξύ άλλων, ήταν:

1. Γνωριμία των ΔΣ των ΟΕΒΕ

2. Ανταλλαγή απόψεων με στόχο τη δημιουργία ενός σχεδίου περιφερειακής συνείδησης και ανάπτυξης των περιοχών μας.

3. Ανάδειξη συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής και αξιοποίηση αυτών.

4. Παρουσίαση προβλημάτων και προτεινόμενες λύσεις.

5. Συνεργασία των επιχειρήσεων μέσω των ΟΕΒΕ.

Μετά από μία εποικοδομητική συζήτηση δύο ημερών και αφού αναλύθηκαν διεξοδικά τα θέματα, κατέληξαν στα εξής συμπεράσματα:

Η περιοχή της Κεντρικής Ελλάδος είναι μια πλούσια περιοχή η οποία με την ανάλογη αξιοποίηση μπορεί να γίνει η ατμομηχανή ανάπτυξης κοινωνικής, οικονομικής, παραγωγικής, της ελληνικής
οικονομίας. Καθότι στο γεωγραφικό της χώρο λαμβάνουν παραγωγικές δραστηριότητες που μπορεί να προσφέρουν υπεραξία και ανάπτυξη στη χώρα μας.

Τρεις είναι οι πυλώνες στους οποίους στηρίζεται η οικονομία της Κεντρικής Ελλάδος: 

Αγροτική παραγωγή, Βιοτεχνία – Βιομηχανία και Τουρισμός.

Αναφορικά με τον πρώτο πυλώνα της αγροτικής παραγωγής τέθηκαν τα εξής θέματα:

Συνεταιριστικές πρωτοβουλίες, τυποποίηση, πιστοποίηση, ανταγωνιστικότητα, μονοκαλλιέργεια, εγκατάλειψη της υπαίθρου, συνδυασμός υψηλής ποιότητας, μεγάλης ποικιλίας και άριστης τιμής τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων, δημιουργία προστιθέμενης αξίας στα προϊόντα.Στο δεύτερο πυλώνα της βιοτεχνίας – βιομηχανίας οι τοποθετήσεις κινήθηκαν στα εξής σημεία:

καινοτόμα προϊόντα, συνεργασία και συστέγαση ομοειδών επιχειρήσεων, εκπαίδευση επαγγελματιών και προσωπικού, πιστοποίηση επαγγελμάτων, προσωπικό εξειδικευμένο προσαρμοσμένο στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας, συνεργασία τεχνικών σχολών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με φορείς, ανασύσταση και αξιοποίηση βιομηχανικών περιοχών, συγκοινωνίες.

Όσον αφορά τον τρίτο πυλώνα του τουρισμού βασικά σημεία: 

αξιοποίηση ιστορικών μνημείων, λιμάνια, αεροδρόμιο, κρουαζιέρα, Συνεδριακά κέντρα, αξιοποίηση Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, αξιοποίηση ιαματικών πηγών, θεματικός τουρισμός υγείας και ευεξίας, συνεργασία περιοχών για τουριστικές διαδρομές και ανάδειξη γενικώς όλων των τουριστικών περιοχών της Κεντρικής Ελλάδος.

Κοινή συνισταμένη όλων των ΟΕΒΕ Κεντρικής Ελλάδος είναι η ενιαία ψηφιακή δικτύωση. Η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για προβολή των επιχειρήσεων της Κεντρικής Ελλάδας. Οι λέξεις κλειδιά και το απόφθεγμα του Συνεδρίου συνοψίζεται στο τρίπτυχο: 

Δικτύωση – εξωστρέφεια – συνεργασίες.

Στο τέλος του Συνεδρίου αποφασίσθηκε ότι το επόμενο Συνέδριο θα φιλοξενηθεί από την ΟΕΒΕ Λάρισας.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας Θανάσης Κυρίτσης, στην εισήγησή του επεσήμανε τα εξής: «Τέτοιου είδους ενέργειες δημιουργούν τις προϋποθέσεις γνωριμίας μεταξύ των επαγγελματικών & επιχειρηματικών φορέων, ώστε να εδραιώνονται οι συνεργασίες και οι συνέργιες.Σήμερα, κρίνεται αναγκαίο όσο ποτέ, να αναδειχθεί ο στρατηγικός ρόλος των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας στην προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεσπόζουν και κυριαρχούν με συντριπτικά ποσοστά στον ιδιωτικό τομέα της ελληνικής οικονομίας, καθώς καταλαμβάνουν ποσοστό 98% στο σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτές που μπορούν να φέρουν νέες δυνάμεις στο προσκήνιο της επιχειρηματικής δράσης, νέους ανθρώπους, νέες πρωτοβουλίες. Να πλησιάσουν τον καταναλωτή στις μικρές αγορές. Να εντοπίσουν και να αξιολογήσουν τις τοπικές πλουτοπαραγωγικές δυνατότητες. Να αναδείξουν & να ενισχύσουν τις νεοφυείς δράσεις και τις καινοτόμες δραστηριότητες.Οι φορείς της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης & Επιχειρηματικότητας, πρέπει να βρίσκονται σε μία διαρκή αναζήτηση λύσεων, ώστε να συμβάλλουν με έργα που να αφορούν στην προώθηση του επιχειρείν και την ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου της κάθε περιοχής. Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ & Β΄ βαθμού, Πανεπιστήμια & Ερευνητικά Ιδρύματα πρέπει να βρίσκονται σε μόνιμη συνεργασία με τους επιχειρηματικούς φορείς για τη διασύνδεση της έρευνας με το επιχειρείν. Η σημερινή οικονομική συγκυρία, όπως εκτιμούν οι ειδικοί, αποτελεί μοναδική ευκαιρία για να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας.

Η πατρίδα μας πρέπει να κατευθύνει τις δυνάμεις της σε τομείς που είχαμε ξεχάσει τα τελευταία χρόνια. Με λίγα λόγια να στραφούμε στη δημιουργία σύνθετων προϊόντων και υπηρεσιών, με τα οποία ο τόπος μας θα διεκδικήσει μία καλύτερη θέση στην εγχώρια αλλά και παγκόσμια αγορά.

Βασικός μηχανισμός επιτυχούς εξέλιξης των παραπάνω, είναι η κατανόηση ότι η προκοπή της κάθε περιοχής, δεν είναι επιλογή κέντρων αποφάσεων μακριά από αυτή, αλλά αναπτυξιακές προτεραιότητες, που η ίδια ιεραρχεί και επιδιώκει να πετύχει.

Η πλέον κοινή αδυναμία, που περιορίζει την αποτελεσματικότητα των τοπικών πολιτικών, έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν είναι αποσαφηνισμένα τα πεδία της κάθε Περιφέρειας, όπου μπορούν να στηριχτούν συγκριτικά πλεονεκτήματα, για να προσελκύσουν αμεσότερα ξένα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια.

Η απουσία αυτή περιορίζει την άσκηση επιθετικής πολιτικής για την προσέλκυση επενδυτών, γεγονός που αποσπά την αναπτυξιακή προσπάθεια της κάθε περιφέρειας.

Εμείς σε αυτό που πρέπει να καταλήξουμε, αφού μελετήσουμε εξαντλητικά τα οικονομικά και παραγωγικά δεδομένα της περιοχής, είναι να προσδιορίσουμε συγκεκριμένα επενδυτικά πεδία, όπου υπάρχουν προφανή τοπικά πλεονεκτήματα, τα οποία ακολούθως θα μετουσιωθούν σε επενδυτικές/επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Χαρακτηριστικά μεγάλα παραδείγματα επενδυτικών ευκαιριών μπορούν να χαρακτηριστούν το Αεροδρόμιο της Ν. Αγχιάλου, η μοναδική πύλη εισόδου για την Κεντρική Ελλάδα το οποίο δύναται να αποτελέσει τον κύριο μοχλό για την τουριστική και οικονομική ανάπτυξή της & η έκταση επιφάνειας 167.000 τ.μ. της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, που παραμένει αναξιοποίητη εδώ και μερικά χρόνια αδυνατώντας να αξιοποιήσει τη στρατηγική της θέση, μετεξελισσόμενη σε σύγχρονο μηχανισμό καθιστώντας ελκυστική την εκμετάλλευση με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.

Ολοκληρώνοντας, επιτρέψτε μου να τονίσω ότι όσο μεγαλύτερη είναι η αποφασιστικότητα μας για επιτυχία, άλλο τόσο ικανοποιητικά θα είναι και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα».

www.fthiotidoscc.gr
Από το Blogger.