Η ποιότητα του νερού της Λαμίας


         Η ποιότητα του νερού της πόλης μας ελέγχεται από την Δημοτική Υπηρεσία  Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λαμίας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ) . Το νερό της πόλης είναι φιλτραρισμένο και δεν περιέχει μικρόβια. Χλωριώνεται σε μεγάλες δεξαμενές όπου απαλλάσσεται από μικρόβια και βακτήρια και καθαρό πλέον διοχετεύεται στις οικιακές μας βρύσες .

          Το νερό έχει την δική του φυσική χλωρίδα. Μέσα σε αυτήν περιλαμβάνονται διάφοροι τύποι μικροοργανισμών. Έχει αποδειχτεί και θεσπιστεί νομικά ότι συγκεκριμένοι μικροοργανισμοί είναι άκρως επικίνδυνοι για την δημόσια υγεία.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι

            Τυπικά συμπτώματα και παθήσεις που προέρχονται από αυτά μπορεί να είναι:

Διάρροια, ναυτία, εμετός, πονόκοιλος, πυρετός, δερματίτιδα, επιπεφυκίτιδα, ουρολοίμωξη, αιμορραγική κολίτιδα, λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος, βακτηριαιμία, βακτηριακή
 ενδοκαρδίτιδα, εκκολπωματίτιδα, μηνιγγίτιδα, αιμόλυση και άλλα..

Επίσης σύγχρονες μελέτες τονίζουν πως η χρόνια έκθεση σε τέτοιου τύπου μικρόβια οδηγούν από κυτταρικές ανωμαλίες έως και μεταλλάξεις της δομής του DNA με ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων.

Πως προφυλάσσομαι

                    Η ευρωπαϊκή οδηγία για τα νερά προς ανθρώπινη κατανάλωση έχει γίνει νόμος του ελληνικού κράτους με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001. Σε αυτήν μεταξύ άλλων καθορίζονται οι χαμηλότερες για τα ύποπτα μικρόβια συγκεντρώσεις σε νερά εμπορίου.

ΣΤΑΔΙΑ  ΕΞΕΤΑΣΗΣ  ΤΟΥ  ΝΕΡΟΥ :Μικροβιολογική εξέταση νερού

       Για την εξέταση ενός πόσιμου νερού, κοινού οικιακού δικτύου, μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στις μικροβιολογικές αναλύσεις στα εργαστήρια νερού. Για την μικροβιολογική εξέταση νερού πρέπει να ακολουθούνται οι πρότυπες μέθοδοι, οι όποιες καθορίζονται στην κοινοτική οδηγία 98/83 εοκ και την κοινή υπουργική απόφαση Υ2/2600/2001. Σε αυτές καθορίζονται οι μέθοδοι της διήθησης μεμβρανών κατά ΙSO: 9308-1/2000, 7899-2/2000 και 16266/2006. Σε συνδυασμό με τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά μπορεί να δοθεί μια πρώτη εικόνα για την ποιότητα του δείγματος νερού που στείλατε για εξέταση στο χημείο. Έτσι βλέπουμε ότι η ποιότητα του νερού δεν φαίνεται μόνο από την χημική ανάλυση του αλλά και από την μικροβιολογική του κατάσταση.Φυσικοχημική παρακολούθηση νερού

         Στις βασικές φυσικοχημικές εξετάσεις συνήθως περιλαμβάνονται οι εξής παράμετροι:

Ενεργός οξύτητα (pH), Αγωγιμότητα, Σκληρότητα βασισμένη στις συγκεντρώσεις του Ασβεστίου και του Μαγνησίου, Αλκαλικότητα βασισμένη στους υπολογισμούς της ολικής αλκαλικότητας και της αλκαλικότητας της ηλιανθίνης, Ολικά- διαλυμένα και εν αιωρήσει στερεά και περιστασιακά τα χλωριόντα, νιτρικά.


Ποσοτική ανάλυση.  Ανιόντα κατιόντα

            Περαιτέρω έρευνα μπορεί να γίνει με την ποσοτική μέτρηση των “αλάτων”, δηλαδή των κατιόντων και των ανιόντων που περιέχονται στο προς ανάλυση δείγμα νερού. Έτσι μπορεί να γίνει ποσοτική εξέταση για τα: όξινα ανθρακικά, ανθρακικά, θειικά, χλωριούχα, φωσφορικά, νιτρικά, νιτρώδη, Κάλιο, Νάτριο, Μαγνήσιο, Ασβέστιο, αμμωνιακά, χρωμικά και άλλα .


Ανίχνευση μετάλλων

              Τα τελευταία χρόνια γίνεται λόγος για τα βαρέα μέταλλα και ιδιαίτερα για το εξασθενές χρώμιο, των οποίων η τοξικότητα είναι μεγάλη, λόγω βιοσυσσωρευτικής δράσης στους οργανισμούς.

Επίσης το εξασθενές χρώμιο φαίνεται να ευθύνεται για την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων. Έτσι έχει γίνει επιβεβλημένη πλέον η εξέταση των νερών σε χημείο για εξασθενές χρώμιο. Τα κύρια μέταλλα που εξετάζονται είναι:

Χαλκός, Σίδηρος, Χρώμιο, Μόλυβδος, Κάδμιο, Ψευδάργυρος, Βόριο και άλλα.


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Χημικές αναλύσεις νερού 2008 (ΛΑΜΙΑ)

*ΟΡΙΑ ΑΠΟ ΕΥΡ.ΕΝΩΣΗΛΑΜΙΑ δίκτυο από "Γοργ/μο"ΛΑΜΙΑ δίκτυο από "Ταράτσα"ΛΑΜΙΑ δίκτυο από ανάμικτο
Χρώμα-000
Θολότητα-000
Ελεύθερο χλώριοάνω του 0,000,110,080,12
ΠΑΚ-000
pH6,50-9,007,777,587,66
Αγωγιμότητα2500311514377
Αλκαλικότητα-154246197
Σκληρότητα-161261202
Ασβέστιο Ca-57,888,972,0
Μαγνήσιο Mg-4,09,55,3
Σίδηρος Fe0,20μαμαμα
Διτανθρακικά HCO3-188300240
Χλωριούχα Cl250374
Θειικά SO4250374
Φωσφορικά PO45,00μαμαμα
Νιτρικά NO350,002,4811,815,75
Νιτρώδη NO20,500μαμαμα
Αμωνιακά NH40,50μαμαμα

Ευγενία Γρ.                   .............................................................................................. 


ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ kaliterilamia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.