ΟΕΚ: Ευνοϊκές διατάξεις για οφειλές δανείων - Επιδότηση δόσεων από τις τράπεζες

ΟΕΚ: Ευνοϊκές διατάξεις για οφειλές δανείων - Επιδότηση δόσεων από τις τράπεζες

Μία σειρά ευνοϊκών ρυθμίσεων που αφορούν τους δανειολήπτες του ΟΕΚ εξετάζει το υπουργείο Εργασίας μετά από πρόταση του Διοικητικού συμβουλίου του ΟΑΕΔ, προκειμένου να διευκολυνθούν όσοι οφείλουν στον ΟΕΚ για να απόπληρώσουν τα δάνεια τους.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του Dikaiologitika News αναμένεται η απόφαση του Υπουργού Εργασίας για την επιδότηση των τοκοχρεωλυτικών δόσεων των δανείων που χορηγήθηκαν από τις τράπεζες.

Ειδικότερα θα καθορίζονται τα κριτήρια ένταξης στην επιδότηση, όπως ιδίως το εισόδημα, η αξία της κύριας κατοικίας και της συνολικής ακίνητης περιουσίας και το ύψος των καταθέσεων, τα ποσοστά επιδότησης της τοκοχρεωλυτικής δόσης, τα μέγιστα ποσά της επιδοτούμενης δόσης και η μέγιστη διάρκεια της επιδότησης ανά κλίμακες οφειλής, λοιποί όροι και προϋποθέσεις, τα αναγκαία δικαιολογητικά και τα αρμόδια όργανα, η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής της επιδότησης.

Ο ΟΑΕΔ έχει αναλάβει την παρακολούθηση και διαχείριση οφειλών δικαιούχων του πρώην ΟΕΚ, στους οποίους είχε παραχωρηθεί εργατική κατοικία ή τους είχε χορηγηθεί στεγαστικό δάνειο. Τα στεγαστικά δάνεια του καταργηθέντος ΟΕΚ χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

• Δάνεια από κεφάλαια τραπεζών για αγορά και ανέγερση κατοικίας με επιδότηση του επιτοκίου.

• Δάνεια από ίδια κεφάλαια για αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση, επέκταση και επισκευή κατοικίας.

Ρύθμιση μέχρι 31.12.2019

Στο μεταξύ οι τρέχουσες ευνοϊκές ρυθμίσεις των οφειλών δανείων του ΟΕΚ από ίδια κεφάλαια μέσω των οποίων διαγράφονται οφειλές κάτω των 6.000 λήγουν στις 31.12.2019. Σύμφωνα με πληροφορίες του Dikaiologitika News δεν αποκλείεται να δοθεί παράταση. Συγκεκριμένα:

1. Αυξάνεται κατά δέκα έτη ο χρόνος αποπληρωμής όλων των κατηγοριών των δανείων από ίδια κεφάλαια του ΟΕΚ, που είναι σε ισχύ ο συμβατικός χρόνος εξόφλησής τους.Η παράταση του χρόνου αποπληρωμής κατά δέκα έτη ισχύει και για δανειακές συμβάσεις, ο χρόνος αποπληρωμής των οποίων έχει ολοκληρωθεί, χωρίς να έχει επιτευχθεί η αποπληρωμή του δανείου. Στην περίπτωση αυτή η επιμήκυνση του χρόνου εκκινεί από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ένταξης στις ρυθμίσεις της παρούσας.

2. Δανειολήπτη το συνολικό χρέος του οποίου κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης (άληκτο κεφάλαιο + ληξιπρόθεσμες οφειλές +τόκοι κεφαλαίου +τόκοι υπερημερίας ) είναι μικρότερο ή ίσον των 6.000,00 €, θεωρείται ότι έχει αποπληρώσει το δάνειό του και δεν υφίσταται καμία εκκρεμότητα οφειλής του προς τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).

3. Τόκοι Κεφαλαίου - Τόκοι Υπερημερίας - Κεφαλαιοποιημένοι Τόκοια. Τόκοι κεφαλαίου ή τόκοι υπερημερίας που τυχόν έχουν καταβληθεί από τον δανειολήπτη έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης, αφαιρούνται από το κεφάλαιο του δανείου.β. Τόκοι κεφαλαίου ή υπερημερίας που έχουν επιβληθεί και δεν έχουν εισπραχθεί, διαγράφονται και δεν επιβαρύνουν πλέον τον δανειολήπτη.γ. Τυχόν κεφαλαιοποιημένοι τόκοι διαγράφονται

4. Η όποια οφειλή προκύψει για τον δανειολήπτη, μετά την εφαρμογή των ρυθμίσεων της παρούσας, παραμένει άτοκη και δεν υπόκειται σε τόκους υπερημερίας.

5. Πραγματοποιείται μείωση κατά 15% στο αρχικό ποσό δανεισμού για όλους τους δανειολήπτες και για όλες τις κατηγορίες δανείων από ίδια κεφάλαια του ΟΕΚ.

6. Για τους δανειολήπτες που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης έχουν καταβάλει ποσό που αντιστοιχεί ή υπερβαίνει το 60% του Τελικού Ποσού Δανείου τους (Πέμπτο Κεφάλαιο παρ 3), το χορηγηθέν δάνειο θεωρείται εξοφληθέν και καμία απαίτηση δεν υφίσταται έναντι αυτών.

7. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, ανά περίπτωση ορίζονται από τον ΟΑΕΔ.

Επιδότηση δόσεων για δάνεια από τις τράπεζες

Η υπουργική απόφαση αφορά όσους εργαζομένους έλαβαν έως και το 2014 δάνεια από τράπεζες, τα οποία προορίζονταν για την αγορά ή την ανέγερση πρώτης κατοικίας, την αποπεράτωση, την επέκταση ή την επισκευή υπάρχουσας κατοικίας και ο ΟΕΚ επιδοτούσε το επιτόκιο.

Με το πλαίσιο αυτό δανειοδοτήθηκαν 120.000 νοικοκυριά, εκ των οποίων τα 45.000 εξακολουθούν να οφείλουν.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση τα βασικά κριτήρια ένταξης στην επιδότηση είναι:

-Το εισόδημα

-Η αξία της κύριας κατοικίας και της συνολικής ακίνητης περιουσίας

-Το ύψος των καταθέσεων

Τα ειδικότερα κριτήρια ένταξης, όπως επίσης τα ποσοστά επιδότησης της τοκοχρεωλυτικής δόσης, τα μέγιστα ποσά της επιδοτούμενης δόσης και η μέγιστη διάρκεια της επιδότησης ανά κλίμακες οφειλής, θα διευκρινιστούν με λεπτομέρειες στην υπουργική απόφαση η οποία αναμένεται να εκδοθεί άμεσα.via Ειδήσεις - Ειδήσεις | Dikaiologitika News https://ift.tt/2OqCuge
RSS Feed

Στείλτε τα δελτία τύπου στο e-mail: kaliterilamia@gmail.com

Από το Blogger.