Δ. Πλατανιά: Δαπάνη παιδιάτρου στους Παιδικούς Σταθμούς

Δ. Πλατανιά: Δαπάνη παιδιάτρου στους  Παιδικούς Σταθμούς

Λύση στο πρόβλημα που ανέκυψε ως προς τη νομιμότητα της ανάθεσης σε ιδιώτες γιατρούς της παρακολούθησης της υγείας των παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, ζητά να δοθεί με έγγραφό του προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκο, την Κεντρική Ένωση Δήμων (ΚΕΔΕ) και την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), το οποίο κοινοποιείται στους Βουλευτές του Νομού Χανίων,ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης.

Στον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (άρθρο 13 ΚΥΑ 1605/2002) προβλέπεται η υποχρέωση παρακολούθησης της υγείας των παιδιών από γιατρό, απαίτηση που τέθηκε από την ΕΕΤΑΑ και ως όρος χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», στην οποία εντάσσεται η λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών των Δήμων. Ωστόσο, το Ελεγκτικό Συνέδριο με πρόσφατη Πράξη του (66/2019 VII Τμήμα) έκρινε ως μη νόμιμη τη δαπάνη ανάθεσης των προαναφερόμενων και προβλεπόμενων από το Νόμο ιατρικών υπηρεσιών σε ιδιώτη γιατρό με το σκεπτικό ότι υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία ορισμένου χρόνου. Αυτή η Πράξη δημιουργεί προφανείς κινδύνους για τη νόμιμη λειτουργία και τη χρηματοδότηση λειτουργίας των παιδικών- βρεφικών σταθμών.

Για τους παραπάνω λόγους, ο Δήμαρχος κ. Μαλανδράκης ζήτησε την άμεση νομοθετική παρέμβαση και ρητή διάταξη νόμου, στην οποία θα προβλέπεται και θα καθίσταται νόμιμη η σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών παιδιάτρου για τις ανάγκες λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών. Επιπλέον, ζήτησε τη νομιμοποίηση κάθε δαπάνης που πραγματοποιήθηκε από το έτος 2017 και εντεύθεν με αντικείμενο σύμβασης, την παροχή υπηρεσιών παιδιάτρου για τις ανάγκες λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών.

www.ert.grvia ert.gr https://ift.tt/2K3TXbr
RSS Feed

Στείλτε τα δελτία τύπου στο e-mail: kaliterilamia@gmail.com

Από το Blogger.