Δράσεις ευαισθητοποιησης του 2ου Δημοτικού Καρύστου για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Από το Blogger.