Αδράνεια του Εμπορικού Συλλόγου

Η καλή εποχή του Εμπορικού Συλλόγου Λεβαδείας τελειώνει την άνοιξη του 1910 δταν Πρόεδρός του είναι ο βιομήχανος Σπόρος Κ. Στράγκας και αντιπρόεδρος ο Νικόλαος Μεγας επίσης βιομήχανος. Συχνά μετέβαιναν στην Αθήνα και επισκέπτονταν κυβερνητικούς παράγοντες για προώθηση και επίλυση των προβλημάτων του εμπορικού κόσμου της εποχής όπως:
Τη λήψη μέτρων κατά των υπαλλήλων του δημοτικού φόρου,, οι οποίοι "με κάθε τρόπο πίεζαν τον κόσμο καταπατουντες το νόμο και το γενικόν δασμολόγιον των ωνίων και εμπορευμάτων",, όπως διαμαρτύρονταν οι έμποροι της Λεβαδείας.
Την αναστολή της είσπραξης φόρων διότι ενεκα της υποτιμήσεως της τιμής του βάμβακος και της καταστροφής του από τις βροχοπτώσεις,, ο εμπορικός κόσμος δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στην πληρωμή των.
Συμμετείχαν και συνείσφεραν σε κοινωνικές και πολιτιστικές προσπάθειες του Δήμου και συμπολιτών.
Στη δεκαετία του 1910 ο Εμπορικός Σύλλογος "Η Πρόοδος" άρχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα στην ευρυθμη λειτουργία του. Η εμφάνιση και δημιουργία νέων επιχειρηματιών και καταστημάτων,, η συνδικαλιστική δραστηριοποίηση,, τα μεγάλα κοινωνικά και ιστορικά γεγονότα της εποχής δημιουργούν μια διαφορετική τάξη πραγμάτων. Ιδρύονται νέοι σύλλογοι και μέρος των επιχειρηματιών της πόλης γίνονται μέλη των. Φυσική συνέπεια ο Εμπορικός Σύλλογος να χάνει δυναμικά του στελέχη. Η εμφάνιση κυρίως του συλλόγου "Των εν Λεβαδεία τεχνητών" - Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ - και του σωματείου "Σύλλογος εδωδιμοπωλών Λεβαδείας" συνετέλεσαν στην αποδυνάμωση του Εμπορικού Συλλόγου. Πάνω από 60 μέλη του Εμπορικού Συλλόγου αποχωρούν από το δυναμικό του και γίνονται μέλη δραστήρια των νέων συλλόγων. Η έντονη δραστηριότητα των ηγετικών στελεχών του Σπόρου Στράγκα και Νικολάου Μεγα δεν ήταν αρκετή να του δώσουν τη χαμένη του αίγλη.

Αριστείδης Κων. Ρούσσαρης
Εμπορικός Σύλλογος Λεβαδείας 1899-1999


from ανεμουριον https://ift.tt/2sAyX6k
via IFTTT
Από το Blogger.