15 θέσεις εργασίας στο Δήμο Καρδίτσας

15 θέσεις εργασίας στο Δήμο Καρδίτσας
15 θέσεις εργασίας στο Δήμο Καρδίτσας

Ο Δήμος Καρδίτσας καλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη έκτακτων κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 10.01.2020 έως την 16.01.2020 στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δημαρχείο, Αρτεσιανού 1, 2ος όροφος, Γραφείο 4).

1. Αριθμός θέσεων
Δέκα πέντε (15) ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας.

2. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
α) Αίτηση. (Να αναφέρεται το ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ).
β) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
γ) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
δ) Αντίγραφο ποινικού Μητρώου (η διαδικασία έκδοσης του αντιγράφου του ποινικού μητρώου θα διενεργηθεί από το Δήμο Καρδίτσας).
ε) Υπεύθυνη Δήλωση συμπληρωμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα.
ζ) Εργαζόμενοι που έχουν τέκνα που σπουδάζουν να προσκομίσουν βεβαίωση σπουδών.

3 . Δημοσίευση Πρόσκλησης
Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στους πίνακες ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος .

4. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά (Δευτέρα - Παρασκευή) και ώρες από 07.00 - 15.00 Διεύθυνση:
Αρτεσιανού 1, Τηλέφωνα: 2441350726, 2441350723, 2441350839 και 2441350728.via Ειδησεις - Dikaiologitika News | Ειδήσεις https://ift.tt/35yulLL
RSS Feed

Στείλτε τα δελτία τύπου στο e-mail: kaliterilamia@gmail.com

Από το Blogger.